Aplikace je určená pouze pro oprávněné osoby. Pokud nejste oprávněnou osobou, nepokoušejte se prosím o přihlášení do aplikace.
Oprávněné osoby jsou ty, které mají povolený přístup v JIP (Jednotný identitní prostor).
Aplikace zaznamenává pokusy o přihlášení a činnost uživatelů.

Přihlášení do RAZR


O aplikaci RAZR

Správa základních registrů nahrazuje zpracování žádostí ve formátu ZFO o přístup AIS do základních registrů žádostmi podávanými s využitím aplikace RAZR (Registrační autorita základních registrů).

Uživatelská příručka je dostupná

zde

Od zahájení provozu aplikace RAZR nebudou zasílány do JIP informace z vyřízených žádostí. Nebudou tedy aktualizovány údaje v JIP, které by se využívaly pro další předvyplnění ZFO, potřebné pro přístup AIS k základním registrům.

Do 31. 1. 2019, kdy bude ukončeno přijímání žádostí ke zpracování ve formátu ZFO, je možné ještě zasílat do datové schránky SZR žádosti s využitím formuláře ZFO.

Od 15. 10. 2018 lze po přihlášení do aplikace RAZR nalézt veškeré aktuální údaje pro přístup AIS do základních registrů. Nebude již nutné posílat formulář na předvyplnění do JIP ani posílat vyplněný formulář do DS SZR.

Vyplnění žádosti, její odeslání, sledování stavu jejího zpracování a konečné sdělení o žádosti bude probíhat online v nové aplikaci.


Videonávod RAZR - podání žádosti: